Twee kleuren, twee projecten, twee tijdsgewrichten met elkaar verstrengeld.
Traject langs het water kennismaking met de scheepvaartprojecten tussen Luik en Luxemburg